|อสม.ร่วมใจอาหารปลอดภัยทั้งตำบล|

30 ตุลาคม 2555 :

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ได้จัดการอบรมในหัวข้อความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ตามโครงการ”อสม.ร่วมใจอาหารปลอดภัยทั้งตำบล” โดยมีนายณรงค์ พุ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบกระเป๋าชุดอุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในระยะต่อไปจะมีกิจกรรมดำเนินการ อาทิเช่น การออกเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเลือกซื้ออาหารบริโภคที่ปลอดภัยแก่ประชาชน การให้บริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายที่แหล่งจำหน่าย(ร้านค้า และตลาดนัดในพืื้้นที่) ทั้งนี้จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

Advertisements

2 thoughts on “|อสม.ร่วมใจอาหารปลอดภัยทั้งตำบล|

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s