|ไข้เลือดออกควบคุมได้ด้วยความร่วมมือ|

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ไ้ด้จัดทำแผนเพื่อการรณรงค์ในกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยการใช้ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายทีมีฟอส หรือทรายอะเบท) และวิธีทางกายภาพ(การจัดการกับแหล่งวางไข่ของยุงลาย หรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดไม่ให้มีน้ำขัง เช่นการคว่ำ ปกปิดภาชนะที่มีน้ำขัง ฯลฯ) รวมทั้งการทำลายยุงลายตัวแก่โดยวิธีการพ่นหมอกควันเคมี ซึ่งดำเนินการทุก 3 เดือน (ตามแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข) โดยจะดำเนินการจนครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1,3 และ 4 ตำบลบ้านคลองสวน ตามแผนดำเนินการที่นำเสนอ

         **ในการดำเนินการรณรงค์ ในกิจกรรมดังกล่าวให้ได้ผลทั้งการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่ให้ก่อปัญหาการระบาดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณดำเนินการ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน ในเรื่องการนำทรายกำจัดลูกน้ำไปใช้ การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในกิจกรรมนี้ที่สุด**

วัน เดือน ปี

การดำเนินงาน / สถานที่

19 กรกฎาคม 55

ออกประชาสัมพันธ์ / แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ซอยเจ้าแม่กวนอิม,หมู่บ้านนทีกานต์

20-23 กรกฎาคม 55

ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซอยเจ้าแม่กวนอิม,หมู่บ้านนทีกานต์

24 กรกฎาคม 55

ออกประชาสัมพันธ์ / แจกทรายอะเบท หมู่บ้านไทยสมบูรณ์

25 กรกฎาคม 55

ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง หมู่บ้านไทยสมบูรณ์

26 กรกฎาคม 55

ออกประชาสัมพันธ์ / แจกทรายอะเบท หมู่บ้านมั่นคง, หมู่บ้านครูสารสาสน์

27 กรกฎาคม 55

ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง, หมู่บ้านครูสารสาสน์

30 กรกฎาคม 55

ออกประชาสัมพันธ์ / แจกทรายอะเบท หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ , วัดคลองสวน

31 กรกฎาคม 55

ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ , วัดคลองสวน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s