|บริการคลีนิกสุขภาพ|

harth

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองสวนขอแนะนำกิจกรรม “การตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ” โดยบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการตรวจประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มสถานประกอบการ โรงงาน หน่วยราชการ ฯลฯ โดยให้บริการปีละ 2 ครั้ง ตามรอบกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้
รอบที่ 1 : เมษายน – พฤษภาคม
รอบที่ 2 : ตุลาคม – พฤศจิกายน
why
โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยพิจารณาจาก ประวัติของบุคคลในครอบครัวในเรื่องของโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อาการหรือความผิดปกติที่พบหรือสงสัยระหว่างการตรวจ ลักษณะพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น การใช้สารเสพติด ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น คุณอาจคิดไม่ถึงว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียวhowexam-table
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อขอรับบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2848-4944 (ทุกวัน 8.30-16.30 น.)
E-mail address: hc00982.spko@mail.moph.go.th
Website: https://hc00982.wordpress.com/
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s