|เครือข่ายชุมชนคนบ้านคลองสวน|

loyrue11

ตำบลบ้านคลองสวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่การปกครองของตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประสบปัญหาด้านการปกครอง และพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้แยกพื้นที่จำนวน 53.30 ตารางกิโลเมตร ออกมาตั้งเป็นตำบลบ้านคลองสวน เมื่อปี พ.ศ.2522 โดยต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแยกพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการด้านฝั่งทิศตะวันตกขึ้นเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในปี พ.ศ.2527 และ 2534 ตามลำดับ ตำบลบ้านคลองสวน จึงอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบัน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s