|จากแนวคิดสู่การดำเนินงาน”วัดส่งเสริมสุขภาพ”|

watjun2

     “วัดส่งเสริมสุขภาพ” หมายถึง   วัดที่มีการบริหารจัดการวัดให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรของวัด ประชาชน และชุมชน โดยวัดส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีคุณสมบัติ ของวัดส่งเสริมสุขภาพ  “5 ร.” ดังนี้

       1.ร่มรื่น สะอาดด้วยอาคารสถานที่ บริเวณวัด ให้ถูกหลักสุขภาพอนามัย

       2.ร่มเย็น สงบด้วยการเทศนา แสดงธรรม โดยสอดแทรกด้านการดูแลสุขภาพ

       3.ร่วมสร้างสุขภาพ ด้วยการดูแลสุขภาพของบุคลากรในวัด และประชาชนทั่วไป

       4.ร่วมจิต ด้วยการดำรงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        5.ร่วมพัฒนา ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ได้ดำเนินการพัฒนา “วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม” ด้วยหลักและแนวคิดดังกล่าว ซึ่งมีผลของการดำเนินงาน โดยท่านสามารถ download เอกสารรายงานได้จากรูปประกอบบทความนี้ (กดที่รูปเพื่อDownload ) ซึ่งแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ในระยะต่อไป ควรใช้ลักษณะเด่นของวัดที่มีธรรมชาติที่สงบ ร่มรื่น จากสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเครื่องมือ และต้นทุนในการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ให้ธรรม(ชาติ) นำสู่สุขภาพดี” โดยใช้คุณสมบัติในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เป็นกรอบทิศทาง อย่างเรียบง่าย และกลมกลืนกับบุคลิกของวัดแห่งนี้

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s