|ห้องรับรอง|

logo-head

head11

สถานีอนามัยบ้านคลองสวนเมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งอยู่ติดชายคลองด้านทิศใต้ของวัดคลองสวน เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ในฐานะเป็นสถานผดุงครรภ์ชั้นสอง และเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยบ้านคลองสวน จากนั้นได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยหลังใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ทางคณะกรรมการวัดคลองสวน มีความประสงค์จะใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของสถานีอนามัยในกิจการของวัด จึงได้จัดหาพื้นที่ด้านทิศเหนือของวัด จำนวน 1 ไร่ 80 ตารางวา เป็นเขตพื้นที่ธรณีสงฆ์ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการเช่า ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน พร้อมบ้านพักข้าราชการ ในพื้นที่ดังกล่าว และได้เปิดให้บริการประชาชน ประมาณปลายปี 2538 ต่อมาเมื่อมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) สถานีอนามัยบ้านคลองสวน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองสวน”

address

เลขที่ 233 หมู่ที่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

communicate

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2848-4944

หมายเลขโทรสาร : 0-2848-4943

E-mail address :  hc00982.spko@mail.moph.go.th

map1

mapweb

click ที่แผนที่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Advertisements