|สัมผัสธรรม(ชาติ)ที่วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม|

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ประวัติความเป็นมา
>>ประมาณสิบปีที่ผ่านมา ราว พ.ศ. 2531 พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร จิตฺถาวโร)ได้ปรารภกับหมู่ศิษย์ว่าต้องการที่ดินบริเวณสี่มุมเมืองเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อรับรองผู้สนใจการปฏิบัติในกาลต่อไป เพราะนับวันกรุงเทพจะมีแต่ความแออัดหาความสงบยากขึ้นทุกทีครั้งแรก คุณนงค์ และคุณชั้น จันทร์ชาวนา คุณสังวาลย์ กระต่ายแก้ว คุณทวี ใจวิจิตร และลูกหลานตระกูลปานเพ็ชร เกิดความศรัทธาจึงพร้อมใจกันถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนารวม 8 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อได้ไปชมสถานที่ก็ยินดีอนุโมทนารับไว้
>>บางมดและตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตติดต่อกัน ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ ขณะนั้นส้มเขียวหวานยังปลูก เต็มรอบพื้นที่แถบนั้น แต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอน ประมาณ 45 ปีที่ผ่านไป สวนผลไม้ต้องล่มสลายลงเนื่องจากน้ำทะเลทะลักเข้ามาไม่อาจป้องกันได้ ชาวสวนต้องเลิกอาชีพไป บ้างก็ปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
>>พ.ศ. 2536 เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหน่วยราชการได้ตัดถนน รพช. เชื่อมกับถนนวงแหวนผ่านรอบบริเวณพื่นที่วัด ห่างเพียงไม่กี่ร้อยเมตรการเดินทางซึ่งแต่เดิมต้องใช้ทางน้ำเพียงอย่างเดียวจึงสะดวกขึ้นมาก ดังนั้นวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรนาราม จึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วท่ามกลางแรงใจศรัทธาของทุกฝ่ายที่สามัคคีกันอย่างท่วมท้น โดยหลางพ่อให้ใช้ชื่อคำจากสามตระกูลรวมกัน คือคำว่า จันทร์, แก้ว, เพ็ชร รวมกับชื่อของหลวงพ่อ เป็นวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม ด้วยสาเหตุดังนี้  ซึ่งในปัจจุบันได้ ขยายพื้นที่ออกไปรวมเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และมีแนวโน้มว่าอนาคตข้างหน้าจะขยายออกไปอีกถึง 40 ไร่ โดยประมาณ
>>เหตุการณ์สำคัญเริ่มต้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มีนาคม 2536 หลวงพ่อได้ยกกองทัพธรรม อันประกอบด้วย พระภิกษุ และสามเณรรวม 40 รูป มาปักกลดปฏิบัติ สวดพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมฉลองรวม 2 วัน 2 คืน ซึ่งหมู่ศรัทธาได้ร่วมกันดูแลอุปถัมภ์อุปฐาน ยังความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมรับรู้อนุโมทนาโดยทั่วกันนับจากวันนั้นเป็นต้น ก็ได้มีพระภิกษุและสามเณรรออยู่จำพรรษา ณ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรฯ ตลอดจนปัจจุบัน
>>ณ วันที่ 30 เมษายน 2536 ท่ามกลางหมู่ศรัทธาที่ต่างมาคอยต้อนรับหลวงพ่อด้วยความอดทนไม่ท้อถอย และก็มาถึงเวลาสำคัญ หลวงพ่อได้นำหน่อโพธิ์รวม 3 ต้น จากดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดียมาให้ทั้ง 3 ตระกูลปลูก ตระกูลละ 1 ต้น เป็นปฐมฤกษ์ในพื้นที่ พร้อมกับนำพระแก้วมรกตมาให้ไว้กราบไหว้บูชาอีก 1 องค์ เมื่อจะลงมือปลูกต้นโพธิ์หลวงพ่อให้ร่วมกันตั้งจิตพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ พร้อมตีระฆังกังวานดังก้องสะท้านไปทั่วบริเวณ หลวงพ่อกำชับให้ช่วยกันรักษาต้นโพธิ์ทั้ง 3 ต้น เท่ากับชีวิต ถ้าเจริญงอกงามดี ก็ย่อมเป็นนิมิตหมายในอนาคตถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุก ๆ ด้านของสถานที่แห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นหลวงพ่อยังให้ชาวบ้านกันนำดินมาถมเป็นทางเดินเข้ากุฏิ พร้อมทั้งขอบิณฑบาตต้นไม้คนละต้น เพื่อนำมาปลูกให้วัดร่มรื่นเป็นป่าให้เงาแก่สรรพชีวิตที่เข้ามาพักพิงอาศัยต่อไปด้วย
>>จากวันนั้นเป็นต้นมา วัดจันทร์แก้วเพ็ชรฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้สนใจในแถบใกล้และไกลมากขึ้น ๆ ในลักษณะที่เป็นวัดสายปฏิบัติ ซึ่งในแถบนี้ยังหาได้น้อยมากที่จะจัดสร้างขึ้นมาได้สำเร็จด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบถึงเต็มพอดี ที่จะทำให้วัดจันทร์แก้วเพ็ชรฯ เป็นวัดที่สมบูรณ์เพียบพร้อม จึงมีเหตุให้คุณปราณี และคุณสมชาติ จตุรงค์พลาธิปัต รวมทั้งคุณสมสุข คงชู เกิดศรัทธาได้ยินยอมให้ทางวัดตัดถนนผ่านที่ดินรวม 3 แปลง เพื่อจัดทำถนนเข้าวัดเหมือนเปิดทางสวรรค์ให้ทุกผู้ทุกนาม ได้สะดวกสบายในการเดินทางมาสร้างความดีใส่ตัว นับเป็นความเสียสละ ซึ่งหาได้ยากส่วนมากแล้วเรื่องที่ดิน แม้น้อยนิดก็มักไม่ยอมกัน แต่ทั้งสามท่านกลับเห็นความสำคัญ เป็นผู้เสียสละ ดังนั้นถนนเข้าวัดความยาว 240 เมตร กว้าง 10 เมตร ราดยางอย่างดี จึงสำเร็จได้โดยง่าย และหลวงพ่อได้เป็นประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนสร้างถนน และสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมรวม 80 หลัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ที่ผ่านมา จึงขออนุโมทนาในความดีและความเสียสละของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
>>นับจากวันที่ 10 สิงหาคม 2540 หลวงพ่อมักจะมาปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอตรงบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดจะสร้างเป็นอุโบสถ พร้อมทั้งอนุญาตให้ผู้สนใจมาค้างปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษทุกวันพระ และวันเสาร์หรือตามโอกาสอันเหมาะสม ด้วยเป็นสถานที่สัปปายะ อากาศดี สิ่งแวดล้อม เอื้ออำนวย ให้เกิดความสงบสงัดของจิตได้ง่าย และกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม 2540 เป็นวันทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์อุโบสถด้วย ซึ่งปัจจุบันอุโบสถ และอาคารประกอบต่าง ๆ ของวัด มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นแบบง่าย ๆ สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างใหญ่โต แต่เน้นที่ประโยชน์ใช้สอย

คุณลักษณะเด่น
1. เป็นสถานที่ที่สงบ ร่มรื่น เหมาะกับการมานั่งสมาธิ
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ เพราะทางวัดยังคงสภาพของพื้นที่เดิมไว้และยังสามารถศึกษาประเภทของต้นไม้แต่ละประเภทได้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตร เพราะทางวัดยังอนุรักษ์การปลูกสวนส้มบางมดไว้
4. เป็นศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้


เพลงประกอบ : เพลง”อิทัปปัจจยตา” ศิลปิน “เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา”

Advertisements

3 thoughts on “|สัมผัสธรรม(ชาติ)ที่วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม|

  1. มีโอกาสได้เข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ 2 ครั้งแล้วครับ
    สงบดีมากเหมาะกับการ ปฎิบัตธรรม นั่งสมาธิ เป็นอย่างยิ่ง อยากให้คงความเป็นธรรมชาติแบบนี้ไว้ตลอดไปครับ
    ขออย่าได้เปลี่ยนจากสถานธรรม ไปเป็น รีสอร์ท หรือ แหล่งพักพิงของคนกิเลสหนาห่มผ้าเหลืองเหมือนอย่างหลายๆวัดในเมืองเลยนะครับ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่า วัด และ พระสงฆ์ ควรตัดจากทางโลกโดยสิ้นเชิง พระสงฆ์ไม่ควรปฏิบัติตนเฉกเช่นประชาชนธรรมดา เพราะทุกวันนี้ สงฆ์เสื่อมมาก
    ” ศาสนาพุทธไม่เคยเสื่อม คำสอนของพระพุธทเจ้าประเสริฐยิ่งแล้ว สิ่งที่เสื่อมคือมนุษย์ “

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s