|Annual Epidemiological Surveillance Report 2012|

annual 2012สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2555 (Annual Epidemiological Surveillance Report 2012) ประกอบด้วยข้อมูลสรุปสถานการณ์รายโรคที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพร้อมข้อเสนอแนะ  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าดู หรือ Download เอกสารนี้ โดยเรียกดูจากภาพปกรายงานฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s