|ระเบียบการลาใหม่ของราชการ|

ได้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยระเบียบฯ และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อยู่ในรูปแบบ PDF file ให้ Download “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการฉบับใหม่” นี้เก็บไว้ศึกษา และใช้งานกันครับ

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s