|เก็บตกจากเวทีนิเทศงานระบบ VMI|

“VMI” คำนี้สำหรับหลาย ๆ ท่าน คงมีข้อสงสัยไม่น้อยว่ามันคืออะไร ในฐานะผู้อยากรู้เลยไปค้นหามาได้ความว่า “VMI” เป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มว่า”Vendor Managed Inventory” ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งแนวคิดของ VMI คือให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้มีมติให้ใช้ระบบบริหารการจัดส่งและกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI ขององค์การแภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา โดยระบบนี้วัคซีนจะถูกเก็บไว้ที่องค์การเภสัชกรรม ก่อนส่งวัคซีนไปให้โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกเดือน และหน่วยบริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลนั้นก็จะมีการเบิก-รับวัคซีนทุกเดือนจากโรงพยาบาลเอง(แทนการส่งไปเก็บที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จากนั้นส่งต่อไปที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขต ก่อนจะส่งต่อไปไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วจึงกระจายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่างๆ ซึ่งผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะถึงโรงพยาบาล) ซึ่งวิธีนี้ลดขั้นตอนการขนส่ง ลดต้นทุน และลดปัจจัยเสี่ยง เช่น การควบคุมระบบ Cold Chain ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการขนย้ายหลายขั้นตอนลงได้

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และ รพสต.บ้านคลองสวน หลังจากได้เริ่มใช้ระบบการบริหารจัดการวัคซีนผ่านระบบ VMI มาประมาณ 4 เดือนก็ได้รับคัดเลือกในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย และหน่วยบริการในเครือข่าย ให้ได้รับการนิเทศงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  ซึ่งประเด็นที่เก็บมาจากเวทีดังกล่าวในฐานะหน่วยบริการในเครือข่าย โดยมีข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาระบบงานดังนี้

  1. การทำรายงานการขอเบิกวัคซีน โดยใช้แบบฟอร์ม ว.3/1 (คำนวณวัคซีนที่ขอเบิกจากจำนวนผู้รับบริการในรอบเดือน และจากยอดวัคซีนคงเหลือ) **CUP พระสมุทรเจดีย์ ส่งรายการเบิกภายในวันที่ 10 ของเดือน
  2. ตู้เย็นเก็บวัคซีนควรเป็นตู้เย็นที่ใช้เก็บเฉพาะวัคซีน ไม่ควรใช้ร่วมกับการเก็บเวชภัณฑ์ยา
  3. การบรรจุวัคซีนในกระติกวัคซีนต้องมี Ice pack วางไว้ทั้ง 4 ด้าน โดย Ice pack ที่แช่แข็งต้องนำมาวางนอกตู้เย็นจนด้านนอกของ Ice pack เริ่มเปียกแล้วจึงนำมาจัดเรียงในกระติก ส่วนวัคซีนที่จะบรรจุในกระติกต้องใส่ในถุงพลาสติก ไม่ให้วัคซีน(ชนิดน้ำ)สัมผัสกับ Ice pack โดยตรง (อาจใช้แผ่นพลาสติกลูกฟูกกรุด้านใน หรือห่อด้วยวัสดุกันกระแทก)
  4. ในกระติกวัคซีนระหว่างการใช้งานควรมีเทอร์โมมิเตอร์ หรือ LogTag temperature recorders (เครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ) บรรจุอยู่เพื่อการควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิ
  5. เทอร์โมมิเตอร์ควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิโดยการเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์เครื่องอื่น (ควรมี 2 เครื่องในตู้เย็น) และควรมีการสอบเทียบ (Calibration) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. การจัดวางวัคซีนในตู้เย็นแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามมาตราฐาน(ตามคู่มือ”การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น พ.ศ.2547″) โดยแยกชนิดใส่ในภาชนะที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี จัดเรียงขวดวัคซีนในระบบ First Expire First Out และควรใช้วัคซีนให้หมดในระยะเวลา 1-2 เดือน (การจัดทำทะเบียนรับ-จ่ายที่ดีจะทำให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพ)
  7. การเก็บวัคซีนที่เปิดใช้แล้ว (ตามระบบการติดตามอาการหลังการได้รับวัคซีน หรือ AEFI) ให้เก็บเสมือนว่าเป็นวัคซีนที่ยังไม่เปิดใช้ โดยให้อยู่ในระบบ Cold chain และให้จัดวางขวดวัคซีนในลักษณะตั้งขวดขึ้น ไม่มีเข็มปักคา เพื่อป้องกันการรั่วออกของวัคซีนที่อาจเหลืออยู่ในขวด ซึ่งหากมีกรณีที่ต้องดำเนินการตามระบบ  AEFI  แล้วจะต้องส่งขวดวัคซีนที่มีปัญหาเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบ(จะตรวจจากวัคซีนที่เหลือในขวด)

สำหรับเครือข่ายสุขภาพ อ.พระสมุทรเจดีย์ สามารถ Download โปรแกรมการเบิกวัคซีนแบบใหม่ได้แล้ว ที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s